Kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsvilkår

1. Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt. Våre salgsbetingelser anses godtatt ved innleggelse av ordre eller påbegynt levering.

2. Priser og tekniske spesifikasjoner

Prisene kan forandres uten forutgående varsel. Vi forbeholder oss salgspant i baren inntil fullt oppgjør har funnet sted. Alle priser er oppgitt inkludert MVA i Norske kroner (NOK).

3.1 Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsmetoden ved fullføring av bestillingen. Betalingsmetoden er levert av Klarna sammen med partnere.

3.2 Kortbetaling

Kortbetaling aksepteres av Visa, MasterCard og Maestro. Belasting av kredittkortet ditt blir gjort umiddelbart.

3.3 Faktura & delbetaling

I samarbeid med Klarna tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Klarna. Mer informasjon og generelle kredittvilkår for betalingsløsningen finner du på https://www.klarna.com/no/kundeservice/

4. Avbestilling

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles. Varer hvor kundens navn er på varen kan ikke avbestilles.

5. Leveransevilkår

Grimm AS har forsendelser til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt, men ligger vanligvis mellom 1 og 3 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Brevpakker leveres normalt sett i din postkasse. I noen tilfeller, for eksempel hvis postkassen din er full, må du hente pakken på postkontor. Da vil du få henteseddel i postkassen.

Servicepakker leveres til ditt postkontor. Posten sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS dersom du har valgt dette i din profil. Alle forsendelser med Servicepakke kan spores under "Mine ordre" når produktene er sendt fra oss.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Grimm AS er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning. Du vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til kr 75,-. Dersom du ikke betaler ny frakt eller ikke ønsker sendingen på nytt vil du bli belastet et gebyr på kr 200,- fra det innbetalte beløp. Eventuelt restbeløp blir kreditert til ditt kort, kontonummer eller via Klarna avhengig av din betalingsmetode.

Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Om din pakke ikke leveres innen avtalt tid kan du som kunde fastsette en rimelig tilleggsfrist. Skulle denne fristen oversittes kan du heve kjøpet og få pengene tilbake innen 14 dager.

6. Skadede sendinger

Dersom du mottar en skadet sending må du kontakte oss umiddelbart slik at vi kan hjelpe deg videre. Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.

7. Vareinformasjon

Grimm AS gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte produktopplysninger. Grimm AS tar allikevel forbehold om feilaktig produktbeskrivelse. Grimm AS tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager. Alle våre produkter kan brukes i Norge.

8. Copyright

Innhold på shop.grimm.no er Grimm AS sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Grimm AS.

9. Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig til info@grimm.no. Det er viktig at du melder i fra så raskt som mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått en tilbakemelding fra oss. På denne måten håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader.

10. Angrerett og angrefrist – generell informasjon

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler deg på det sterkeste om å sende dette på epost til info@grimm.no. Ønsker du å benytte deg av "Angrerettskjema" finner du dette i forsendelsen sammen med varene. For retur av varer brukes følgende informasjon. Merk at du som avsender selv står ansvarlig for riktig adresse på returen.

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

11. Reklamasjon – generell informasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
- Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
- Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på info@grimm.no.

12. Verneting

Ved en eventuell tvist følger Grimm AS Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.